NA TAPECIE
Kompleks Sportowy "Michał"

                        BASEN

 

Akcja „SUPERPŁYWAK 2023”
ULGI DLA POSIADACZY KARTY RODZINNEJ


 

ULGI DLA POSIADACZA KARTY SENIORA 60+


 

KOMPLEKS SPORTOWY "MICHAŁ"

Kompleks Sportowy MichałKompleks Sportowy "MICHAŁ"stanowi integralną część bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”. Obecnie jest największą atrakcją sportowo - rekreacyjną w naszym mieście.

URZĄD MIASTA

Siemianowice Śląskie Strona Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - najświeższe informacje o mieście i mieszkańcach, aktualne wydarzenia, relacje z imprez i wiele innych... zapraszamy!
www.siemianowice.pl

BIP

Biuletyn Informacji PublicznejMOSiR "Pszczelnik"
Przetargi
Ogłoszenia
Konkursy


 

Wizyt:
Dzisiaj: 55 Wszystkich: 582496

VI Puchar Siemianowic Śląskich w Biathlonie Letnim

INFORMACJE SPORTOWE » VI Puchar Siemianowic Śląskich w Biathlonie Letnim

2015-09-14 12:22

  

Już po raz szósty Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich organizuje Puchar Siemianowic Śląskich w Biathlonie Letnim. Impreza odbiegająca zasadami od innych, polegająca na pokonaniu dystansu biegu crossowego oraz oddaniu w każdej serii pięciu strzałów z broni laserowej na stałe wpisała się w kalendarz imprez rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście. 

Do pobrania:
- REGULAMIN
- KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN
VI Pucharu Siemianowic Śląskich w Biathlonie Letnim
BIATHLON DLA KAŻDEGO

1/ Cel imprezy: 

Promowanie biathlonu wśród mieszkańców regionu.
Popularyzacja zdrowego stylu życia.
Zachęcanie do uprawiania sportu. 

2/ Organizator:           

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich. 

3/ Współorganizator: 

Polski Związek Biathlonu.
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” Katowice.

4/ Termin zawodów:        

26 września 2015 r. (sobota) 

5/ Program: 

godz.   9.30 – 10.30 weryfikacja zgłoszonych zawodników,
godz. 11.00 – start do pierwszego biegu.
około 30 min od zakończenia biegu ostatniego zawodnika odbędzie się zakończenie zawodów  i wręczenie medali oraz dyplomów.

6/ Miejsce i dystans: 

Zawody (bieg crosowy + strzelanie) zostaną rozegrane na nawierzchni szutrowo-asfaltowej w Parku „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich.
Zawody zostaną podzielone na pięć kategorii wiekowych:
- I kategoria (szkoły podstawowe – klasy 1-3) – dystans dwóch okrążeń (2x750m) 1500m  i strzelanie w pozycji leżącej x 2.
- II kategoria (szkoły podstawowe – klasy 4-6) – dystans dwóch okrążeń (2x750m) 1500m  i strzelanie w pozycji leżącej x 2.
- III kategoria (szkoły gimnazjalne) – dystans trzech okrążeń (3x750m) 2250m, strzelanie w pozycji leżącej x 2.
- IV kategoria (od 16 do 35 lat) – dystans trzech okrążeń (3x750m) 2250m, strzelanie w pozycji leżącej x 2 .
- V kategoria (od 36 lat wzwyż) – dystans trzech okrążeń (3x750m) 2250m, strzelanie w pozycji leżącej x 1, strzelanie w pozycji stojącej x 1.

Każdy zawodnik oddaje 5 strzałów do tarczy podczas jednej serii.
W przypadku „pudła” zawodnik biegnie rundę karną 50 m. za każde „pudło” (Kat. I i II).
W przypadku „pudła” zawodnik biegnie rundę karną 100 m. za każde „pudło” (Kat. III, IV i V).
Za każde pominięcie rundy karnej doliczona zostanie 1 min.     

7/ Zgłoszenia: 

Zgłoszenia drużynowe oraz indywidualne przyjmowane będą na kartach zgłoszeń do dnia 23.09.2015 r. do godz. 15.00.
Dodatkowo zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą na kartach zgłoszeń w dniu zawodów 26.09.2015 r. do godz. 10.00.

8/ Kontakt:           

MOSiR „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich, tel.: 32- 228-08-48, (w godz: 700-1500)
e-mail: mosirsiem@poczta.onet.pl,     www.mosir.siemianowice.pl
Osoby do kontaktu: Wiesław Stręk – 602 282 871. 

9/ Uczestnictwo: 

Uczestnikiem zawodów może zostać uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej posiadający ważną legitymację uczniowską oraz zgodę rodzica lub opiekuna na udział w zawodach. Osoby pełnoletnie muszą posiadać dowód tożsamości. Klasyfikacja prowadzona będą osobno w kategorii kobiet i mężczyzn. Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

10/  Nagrody 

Medale, dyplomy i nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca, dodatkowo puchar za pierwsze miejsce w każdej kategorii oraz dyplomy za IV, V i VI miejsce w kat. 1 i 2. 

11/ Postanowienia końcowe: 

 1. Impreza ma formę rekreacyjną.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnikiem zawodów może być każdy, bez względu na wiek. Dzieci i młodzież do lat 18 przedkładają pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna (formularz zgłoszeniowy dostępny jest w MOSiR „Pszczelnik” oraz na stronie: www.mosir.siemianowice.pl
 4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszeniowej.
 5. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek zgłoszenia się do organizatora w celu otrzymania numeru startowego.
 6. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.
 7. Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.
 8. Uczestnicy zawodów biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Dostarczenie podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
 9. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w zawodach, wymaga się złożenia przez rodzica lub innego opiekuna prawnego podpisu o treści: „Oświadczam o zdolności do udziału w imprezie Puchar Siemianowic Śląskich w Biathlonie Letnim” przez co rozumie się potwierdzenie zgody na udział osoby niepełnoletniej w zawodach.
 10. Udział w zawodach jest bezpłatny.
 11. Organizator zapewnia depozyt.
 12. Na imprezę zabrania się wnoszenia środków odurzających, tytoniu oraz napojów alkoholowych.
 13. Uczestnikom zabrania się zażywania w/w środków zarówno przed, jak i w czasie uczestnictwa w imprezie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty zgłoszenia, co do której jest przekonany, że posiadający ją uczestnik narusza warunki regulaminu podczas swojej obecności lub uczestnictwa w imprezie.
 15. Poprzez zgłoszenie się do udziału w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie  na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.
 16. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu karta zgłoszenia w związku uczestnictwem w zawodach organizowanych przez MOSiR „Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883).
 17. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
  1. administratorem danych osobowych uczestnika zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”  w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik 3,
  2. dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją zawodów.
  3. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,
  4. przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania,
  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w zwodach,
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem zawodów.
 19. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania zawodów nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.