NA TAPECIE
Kompleks Sportowy "Michał"

                        BASEN

 

Akcja „SUPERPŁYWAK 2024”
Akcja Biegowa „SIEMRUNNER 2024"
ULGI DLA POSIADACZY KARTY RODZINNEJ


 

ULGI DLA POSIADACZA KARTY SENIORA 60+


 

KOMPLEKS SPORTOWY "MICHAŁ"

Kompleks Sportowy MichałKompleks Sportowy "MICHAŁ"stanowi integralną część bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”. Obecnie jest największą atrakcją sportowo - rekreacyjną w naszym mieście.

URZĄD MIASTA

Siemianowice Śląskie Strona Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - najświeższe informacje o mieście i mieszkańcach, aktualne wydarzenia, relacje z imprez i wiele innych... zapraszamy!
www.siemianowice.pl

BIP

Biuletyn Informacji PublicznejMOSiR "Pszczelnik"
Przetargi
Ogłoszenia
Konkursy


 

Wizyt:
Dzisiaj: 377 Wszystkich: 655806

Akcja Biegowa „SIEMRUNNER 2024"

AKTUALNOŚCI »  Akcja Biegowa „SIEMRUNNER 2024"

2024-01-02 08:02

  

Lista uczestników Akcji Biegowej SIEMRUNNER 2024
oraz pokonany dystans

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich zaprasza do udziału w VIII edycji Akcji Biegowej „SIEMRUNNER 2024”

Akcja ma na celu zachęcenie mieszkańców naszego miasta do ruchu na świeżym powietrzu poprzez systematyczne uprawianie rekreacji ruchowej. Skierowana jest ona nie tylko do biegaczy lecz również do miłośników Nordic Walking oraz spacerowiczów.

Warunki udziału w Akcji:
1. Samodzielny udział w biegu, którego trasa chociaż w części przebiega przez Park Pszczelnik.

2. Zgłoszenie udziału w biegu oraz pokonany dystans należy przesłać mailowo mosirsiem@poczta.onet.pl lub poprzez facebooka www.facebook.com/mosir.pszczelnik/, podając ilość przebiegniętych kilometrów w zaokrągleniu do 100 m.
3. Zgoda na podanie na stronie MOSiR „Pszczelnik” imienia i nazwiska, w celu włączenia biegacza w klasyfikację ogólną imprezy.
    - wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
4. Dopuszcza się możliwość rejestracji zarówno uczestników marszu Nordic Walking jak i spacerowiczów (w celu zachęcenia do ruchu na wolnym powietrzu).
5. Po drogach publicznych biegacze poruszają się zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

POWODZENIE  AKCJI  UZALEŻNIONE  JEST  OD  UCZCIWOŚCI   UCZESTNIKÓW

Sposób rejestracji liczby przebiegniętych kilometrów:
1. Pokonany dystans należy przesłać mailowo mosirsiem@poczta.onet.pl lub poprzez facebooka www.facebook.com/mosir.pszczelnik/.

2. Liczba kilometrów zostaje wpisana na powiększającą się liczbę uczestników, uzupełniając konto osoby zgłaszającej.
3. Lista biegaczy wraz  z przebiegniętym już dystansem jest systematycznie (1 x w tygodniu) aktualizowana.
4. Po zakończeniu roku kalendarzowego zostanie przeprowadzone podsumowanie Akcji, a osobom, które pokonały wyznaczony przez organizatora dystans zostaną wręczone okolicznościowe (nagrody) medale.

Limity niezbędne do uzyskania tytułu (2024):

SIEMRUNNER                     – 200 km

GOLDEN SIEMRUNNER     – 550 km 

Dla uczestników Akcji przygotowano pięć tras oznaczonych kolorami:
- czarna (ROLKOWISKO) – długości ok. 0,6 km
- czerwona (OŚWIETLONA) – długości ok. 2,3 km
- zielona (ÓSEMKA) – długości ok. 4,2 km
- niebieska (DUŻA) – długości ok. 8,5 km
- żółta (MAX) – długości ok 16,0 km 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Każdy uczestnik Akcji zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi podpisaną kartę zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejscowością oraz własnoręcznym podpisem (załącznik do regulaminu).

2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich uczestnicy zobowiązani są dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Akcji (załącznik do regulaminu).
3. Poprzez zgłoszenie do udziału w akcji, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika.
4. W Akcji uczestniczyć mogą tylko te osoby, których stan zdrowia na to pozwala.
5. Uczestnik Akcji bierze w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi pokonanego dystansu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka jakie wiąże się z uczestnictwem w imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym także śmierci), dobrowolnie i świadomie zdecydował się podjąć to ryzyko.
6. Organizator nie zapewnia pierwszej pomocy.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta zgłoszenia" w związku uczestnictwem w Akcji organizowanej przez MOSiR „Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
   a) administratorem danych osobowych uczestnika Akcji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich,
   b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Akcji.
   c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,
   d) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania,
   e) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Akcji,
   f)  zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
9.Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się ze zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* klauzulą informacyjną, dot. przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z obiektów MOSiR „Pszczelnik” lub uczestniczących w zajęciach oraz imprezach sportowo - rekreacyjnych przez w/w podmiot organizowanych.
10. W związku z panującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, Akcja odbędzie się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zachowania określonych zasad oraz procedur.
11. MOSiR „Pszczelnik“ nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki.
12. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.  

SIEMRUNNER 2023_WYNKI

SIEMRUNNER 2022_WYNKI

SIEMRUNNER 2021_WYNKI

SIEMRUNNER 2020_WYNKI

SIEMRUNNER 2019_WYNKI

SIEMRUNNER 2018_WYNKI

SIEMRUNNER 2017_WYNKI