RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie

Witamy na stronie
Strona główna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "PSZCZELNIK"

Park Pszczelnik 3; 41-100 Siemianowice Śląskie

tel./fax 32 228 08 48; tel. 32 220 43 52

e-mail : mosirsiem@poczta.onet.pl

www : www.mosir.siemianowice.pl

Status prawny: samorządowa jednostka budżetowa

Organizator: Miasto Siemianowice Śląskie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" został utworzony na podstawie Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 182/96 z dnia 28.03.1996 roku. Działalność swoją rozpoczął od dnia 02.05.1996 roku jako Zakład Budżetowy przejmując w zarząd obiekty sportowe znajdujące się w parku "Pszczelnik", a administrowane dotychczas przez klub Sportowy HKS "Siemianowiczanka", jako majątek gminy przejęty w wyniku komunalizacji od Huty "Jedność" w Siemianowicach Śląskich. Od 1 stycznia 2000 roku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr 173/99 MOSiR został przekształcony w jednostkę budżetową.
________________________________________
Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
• Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.)
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)

AktualnościOpublikował: Przemyslaw Milbauer
Publikacja dnia: 01.03.2018
Podpisał: Przemysław Milbauer
Dokument z dnia: 01.03.2018
Dokument oglądany razy: 64 570