RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.03.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne podlegające ustawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

Informacje dot. postepowań prowadzonych na podstawie ustawy udostępniane są na stronie:

https://mosir-siemianowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Postępowanie w sprawie zamówienia: Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Identyfikator zamówienia na platformie miniPortal
3. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
4. Dodatek nr 1a do SWZ
5. Dodatek nr 1b do SWZ
6. Dodatek nr 1c do SWZ
7. Dodatek nr 2 do SWZ
8. Dodatek nr 3a do SWZ
9. Dodatek nr 3b do SWZ
10. Dodatek nr 3c do SWZ
11. Dodatek nr 4a do SWZ
12. Dodatek nr 4b do SWZ
13. Dodatek nr 4c do SWZ
14. Dodatek nr 5a do SWZ
15. Dodatek nr 5b do SWZ
17. Dodatek nr 5c do SWZ
18. Dodatek nr 6a do SWZ
19. Dodatek nr 6b do SWZ
20. Dodatek nr 6c do SWZ
21. Dodatek nr 7a do SWZ
Informacja o zmianach w dodatkach do SWZ
Ogłoszenie o postępowaniu z uwzględnieniem zmian
Dodatek nr 3c do SWZ
Dodatek nr 4b do SWZ
Dodatek nr 5c do SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu:  Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.05.2022. Postępowanie w sprawie zamówienia: „Prace związane z sadzeniem i pielęgnacją roślin na terenie miasta Siemianowice Śląskie na potrzeby MOSiR „Pszczelnik”"

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Identyfikator zamówienia na platformie miniPortal
3. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
4. Dodatek nr 1 do SWZ
5. Dodatek nr 2 do SWZ
6. Dodatek nr 3 do SWZ
7. Dodatek nr 4 do SWZ
8. Dodatek nr 5 do SWZ
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia z dnia 13.05.2022 (Prace związane z sadzeniem i pielęgnacją roślin na terenie miasta Siemianowice Śląskie na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”)

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu z dnia 13.05.2022 - „Prace związane z sadzeniem i pielęgnacją roślin na terenie miasta Siemianowice Śląskie na potrzeby MOSiR „Pszczelnik”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.05.2022. Ponowne postępowanie w sprawie zamówienia: „Prace związane z sadzeniem i pielęgnacją roślin na terenie miasta Siemianowice Śląskie na potrzeby MOSiR „Pszczelnik”"

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Identyfikator zamówienia na platformie miniPortal
3. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
4. Dodatek nr 1 do SWZ
5. Dodatek nr 2 do SWZ
6. Dodatek nr 3 do SWZ
7. Dodatek nr 4 do SWZ
8. Dodatek nr 5 do SWZ
Informacja o kwocie jaką zamawiający zameirza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z 27.05.22.

Informacja o otwarciu ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.11.2022r. Postępowanie w sprawie zamówienia: Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach Śląskich na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK” Dział Zieleni i Utrzymania Czystości


1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Identyfikator zamówienia
3. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
4. Dodatek nr 1a do SWZ
5. Dodatek nr 1b do SWZ
6. Dodatek nr 2 do SWZ
7. Dodatek nr 3 do SWZ
8. Dodatek nr 3a do SWZ
9. Dodatek nr 4a do SWZ
10. Dodatek nr 4b do SWZ
11. Dodatek nr 5a do SWZ
12. Dodatek nr 5b do SWZ
13. Dodatek nr 6a do SWZ
14. Dodatek nr 6b do SWZ
15. Dodatek nr 7a do SWZ
16. Dodatek nr 7b do SWZ
17. Dodatek nr 8a do SWZ
18. Dodatek nr 8b do SWZ
19. Dodatek nr 9a do SWZ
20. Dodatek nr 9b do SWZ

21.Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej.

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia

Informacja o otwarciu ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaOpublikował: Przemyslaw Milbauer
Publikacja dnia: 30.03.2023
Podpisał: Przemysław Milbauer
Dokument z dnia: 30.03.2023
Dokument oglądany razy: 23 355