RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.05.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne podlegające ustawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

(Unieważnione 29.09.2021) Postepowanie w sprawie zamówienia:
Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR "PSZCZELNIK"

1.   Ogłoszenie o zamówieniu
2.   Identyfikator zamówienia na platformie miniPortal
3.   SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
4.   Dodatek nr 1a do SWZ
5.   Dodatek nr 1b do SWZ
6.   Dodatek nr 1c do SWZ
7.   Dodatek nr 1d do SWZ
8.   Dodatek nr 2 do SWZ
9.   Dodatek nr 3a do SWZ
10. Dodatek nr 3b do SWZ
11. Dodatek nr 3c do SWZ
12. Dodatek nr 3d do SWZ
13. Dodatek nr 4a do SWZ
14. Dodatek nr 4b do SWZ
15. Dodatek nr 4c do SWZ
17. Dodatek nr 4d do SWZ
18. Dodatek nr 5a do SWZ
19. Dodatek nr 5b do SWZ
20. Dodatek nr 5c do SWZ
21. Dodatek nr 5d do SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia

Informacja o otwarciu ofert w postepowaniu: Zakup wraz z dostawą maszyn
do utrzymania zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

(05.10.2021) Postepowanie w sprawie zamówienia:
Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR "PSZCZELNIK"


1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Identyfikator zamówienia na platformie miniPortal
3. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
4. Dodatek nr 1a do SWZ
5. Dodatek nr 1b do SWZ
6. Dodatek nr 1c do SWZ
7. Dodatek nr 1d do SWZ
8. Dodatek nr 2 do SWZ
9. Dodatek nr 3a do SWZ
10. Dodatek nr 3b do SWZ
11. Dodatek nr 3c do SWZ
12. Dodatek nr 3d do SWZ
13. Dodatek nr 4a do SWZ
14. Dodatek nr 4b do SWZ
15. Dodatek nr 4c do SWZ
17. Dodatek nr 4d do SWZ
18. Dodatek nr 5a do SWZ
19. Dodatek nr 5b do SWZ
20. Dodatek nr 5c do SWZ
21. Dodatek nr 5d do SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia

Informacja o otwarciu ofert w przeprowadzonym ponownie postępowaniu:
Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR "PSZCZELNIK"

Informacja o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części 2 zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie w sprawie zamówienia: Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Identyfikator zamówienia na platformie miniPortal
3. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
4. Dodatek nr 1a do SWZ
5. Dodatek nr 1b do SWZ
6. Dodatek nr 1c do SWZ
7. Dodatek nr 2 do SWZ
8. Dodatek nr 3a do SWZ
9. Dodatek nr 3b do SWZ
10. Dodatek nr 3c do SWZ
11. Dodatek nr 4a do SWZ
12. Dodatek nr 4b do SWZ
13. Dodatek nr 4c do SWZ
14. Dodatek nr 5a do SWZ
15. Dodatek nr 5b do SWZ
17. Dodatek nr 5c do SWZ
18. Dodatek nr 6a do SWZ
19. Dodatek nr 6b do SWZ
20. Dodatek nr 6c do SWZ
21. Dodatek nr 7a do SWZ
Informacja o zmianach w dodatkach do SWZ
Ogłoszenie o postępowaniu z uwzględnieniem zmian
Dodatek nr 3c do SWZ
Dodatek nr 4b do SWZ
Dodatek nr 5c do SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu:  Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.05.2022. Postępowanie w sprawie zamówienia: Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Identyfikator zamówienia na platformie miniPortal
3. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
4. Dodatek nr 1 do SWZ
5. Dodatek nr 2 do SWZ
6. Dodatek nr 3 do SWZ
7. Dodatek nr 4 do SWZ
8. Dodatek nr 5 do SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia z dnia 13.05.2022 (Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”)Opublikował: Przemyslaw Milbauer
Publikacja dnia: 16.05.2022
Podpisał: Przemysław Milbauer
Dokument z dnia: 16.05.2022
Dokument oglądany razy: 20 988