NA TAPECIE
Kompleks Sportowy "Michał"

                        BASEN

 

Akcja „SUPERPŁYWAK 2022”
ULGI DLA POSIADACZY KARTY RODZINNEJ


 

ULGI DLA POSIADACZA KARTY SENIORA 60+


 

KOMPLEKS SPORTOWY "MICHAŁ"

Kompleks Sportowy MichałKompleks Sportowy "MICHAŁ"stanowi integralną część bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”. Obecnie jest największą atrakcją sportowo - rekreacyjną w naszym mieście.

URZĄD MIASTA

Siemianowice Śląskie Strona Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - najświeższe informacje o mieście i mieszkańcach, aktualne wydarzenia, relacje z imprez i wiele innych... zapraszamy!
www.siemianowice.pl

BIP

Biuletyn Informacji PublicznejMOSiR "Pszczelnik"
Przetargi
Ogłoszenia
Konkursy


 

Wizyt:
Dzisiaj: 87 Wszystkich: 444751

Zasady funkcjonowania obiektów sportowych MOSiR „Pszczelnik” !!!

INFORMACJE SPORTOWE » Zasady funkcjonowania obiektów sportowych MOSiR „Pszczelnik” !!!

2021-05-14 22:40

  

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. (Dz. U. Poz. 861) zmieniającym częściowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 r. (Dz. U. Poz. 512) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich wprowadza nowe zasady funkcjonowania obiektów. 

Do dnia 27.05.2021 r.   NIEDOSTĘPNE będą:

❌ Basen Kompleksu Sportowego „Michał” dla grup rekreacyjnych.

❌ Hala sportowa w Kompleksie Sportowym „Michał”.

❌ Hala sportowa w Parku Pszczelnik dla grup rekreacyjnych.

❌ Hala Tenisowa dla grup rekreacyjnych.

❌ Siłownia w budynku hali sportowej w Parku Pszczelnik.

Zgodnie z rozporządzeniem, do dnia 27 maja obiekty MOSiR „Pszczelnik” są dostępne dla:

✅ sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

✅ zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. poz. 1133),

✅ zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,

✅ zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,

✅ zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

✅ dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

✅ wszystkich użytkowników, również tych uprawiających sport amatorsko (obiekty sportowe na otwartym powietrzu).

✅ zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia uprawiających sport na basenie lub obiekcie sportowym zamkniętym, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu.

Na obiektach obowiązuje limit nie więcej niż 25 % miejsc udostępnionych publiczności.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów sportowych, MOSiR „Pszczelnik” apeluje o przestrzeganie wszystkich  zasad i obostrzeń celem zminimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem.