NA TAPECIE
ULGI DLA POSIADACZY KARTY RODZINNEJ


 

ULGI DLA POSIADACZA KARTY SENIORA 60+


 

KOMPLEKS SPORTOWY "MICHAŁ"

Kompleks Sportowy MichałKompleks Sportowy "MICHAŁ"stanowi integralną część bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”. Obecnie jest największą atrakcją sportowo - rekreacyjną w naszym mieście.

URZĄD MIASTA

Siemianowice Śląskie Strona Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - najświeższe informacje o mieście i mieszkańcach, aktualne wydarzenia, relacje z imprez i wiele innych... zapraszamy!
www.siemianowice.pl

BIP

Biuletyn Informacji PublicznejMOSiR "Pszczelnik"
Przetargi
Ogłoszenia
Konkursy


 

Wizyt:
Dzisiaj: 0 Wszystkich: 344608

ROdzinne ROwerowisko

INFORMACJE SPORTOWE » ROdzinne ROwerowisko

2019-06-24 08:13

  

Trwają zapisy na ROdzinne ROwerowisko !  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich zaprasza na drugą edycję imprezy ROdzinne ROwerowisko. Jest to drużynowy rajd ścieżkami rowerowymi Siemianowic Śląskich. Trasa wynosi około 16 km. Podczas rajdu rodziny będą mierzyły się z ciekawymi konkurencjami.

Rajd nie jest wyścigiem, nagrodzone zostaną trzy drużyny, które otrzymają najwiekszą ilość punktów za wykonane zadania.

Impreza odbędzie się 30 czerwca 2019 r. Zbiórka o godz. 9.30 w Parku "Pszczelnik". Aby wziąć udział w rajdzie należy koniecznie zgłosić drużynę (minimum dwie osoby dorosłe i jedno dziecko, maksimum 5 osób).

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty e - mail na adres: mosirsiem@poczta.onet.pl

W mailu należy podać:
- nazwę drużyny,
- imię nazwisko, wiek kapitana drużyny,
- dane wszystkich uczestników (inicjały, wiek, płeć),
- numer telefonu do kapitana drużyny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

LISTA  STARTOWA 

L.p. Nazwa 
drużyny
Imię i Nazwisko
kapitana drużyny
Miasto
1.  Mk Team  Aleksandra Pytel  Siemianowice Śląskie
2.  RaJulKa                  Rafał Szafruga  Rogoźnik
3.  RóżalscyTeam        Patryk Różalski
 Siemianowice Śląskie
4.  Kowaliki Team  Krystian Kowalkowski  Siemianowice Śląskie
5.  "Babski Team"      Natalia Kasznia  Siemianowice Śląskie
6.  SŁABY TEAM  Tomasz Słaboński   Siemianowice Śląskie
7.  MMM Team  Magdalena Mróz  
8.  "Marti & parents"  Tomasz Dzierga  Siemianowice Śląskie
9.  "ANAR"Team  Agnieszka Wawiernia  Siemianowice Śląskie
10.  Ślimoki
 Adam Gawor  
11.  KARACZANY       Tomasz Ligocki  Siemianowice Śląskie
12.  Odlotowcy  Marcin Wójtowicz  Siemianowice Śląskie
13.  Iniemamocni  Marcin Burczyk  
14.  SZPRYCHY  Kornelia Sprawa  
15. ,,Wesołe dzwonki"
 Żaneta Nowak  
16.  Broqulki  Marcin Breguła  
17.  For Four
 Jacek Dombrowa  
18.  Elastico Team   Łukasz Antos  
19.  Cykliści z Kruczej  Michał Budziosz  
20.  Niebieska Strzała  Marek Roncoszek  
21.  Hawaj Team  Bożena Nowak-Chowańska  
22.  Denis Family Team  Przemysław Denis  
23.      
24.      
25.      

  

REGULAMIN  IMPREZY

ROdzinne  ROwerowisko 

I. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik 3, 41-100 Siemianowice Śląskie.

II. Termin:

30 czerwca 2019 r. (niedziela).

Zbiórka: MOSiR „Pszczelnik” – Park Pszczelnik, godz. 9.30, start godz. 10.00.

III. Trasa rajdu:

W większości ścieżkami rowerowymi, częściowo drogami publicznymi na terenie Siemianowic Śląskich.

IV. Zasady i cele rajdu:

Celem rajdu jest promocja ścieżek rowerowych, promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego, ale także promocja roweru jako codziennego ekologicznego środka komunikacji, integracja rodzin, bezpieczna, zgodna z przepisami jazda.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami imprezy są zgłoszone wcześniej rodziny, które tworzą poszczególne drużyny. Drużyna może być 3- 5 osobowa. (Większa rodzina może utworzyć dwie osobne drużyny). Skład drużyny to minimum dwie osoby dorosłe i minimum jedno dziecko. Startować mogą rodzice z dziećmi, rodzeństwo, dziadkowie, etc. Brak ograniczeń wiekowych. Rodzina wybiera kapitana i podaje nazwę drużyny.
2. Warunkiem udziału jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia.
3. Uczestnicy zapewniają sobie rowery we własnym zakresie.
4. W rajdzie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.
5. Uczestnicy rajdu biorą udział na własną odpowiedzialność (bądź rodziców/prawnych opiekunów). Podpisanie karty zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik bądź jego opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres, stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem, w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
6. Udział w imprezie jest bezpłatny.

VI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mosirsiem@poczta.onet.pl. Zgłaszający podaje:
- nazwę drużyny,
- imię nazwisko, wiek kapitana drużyny,
- dane wszystkich uczestników (imię, wiek, płeć),
- numer telefonu do kapitana drużyny.
Przyjmuje się, że podanie powyższych danych poprzez zgłoszenie e-mail, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie koniecznym do kontaktu celem organizacji imprezy.
Organizator określa limit zespołów biorących udział w imprezie na max. 25 drużyn.
Na miejscu w dniu imprezy nastąpi dopełnienie formalności: dostarczenie lub wypełnienie karty zgłoszenia przez wszystkich uczestników (podpisy).

VII. Bezpieczeństwo:

Rowery osób biorących udział w Rajdzie muszą być sprawne technicznie oraz wyposażone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32, poz. 262 z 2003 r. z późn. zm.), tj. w: światło przednie białe lub żółte, światło tylne czerwone, tylny odblask czerwony, co najmniej jeden sprawny hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.
Dzieci powinny być wyposażone w kask.
Trasa nie jest zabezpieczona przez policję, uczestnicy poruszają się zgodnie z przepisami Ustawy "Prawo O Ruchu Drogowym".
Drużyna powinna posiadać przy sobie telefon, numer telefonu kapitana podaje w biurze zawodów (dla zapewnienia kontaktu na trasie w razie konieczności).

RAJD  NIE  JEST  WYŚCIGIEM

VIII. Przebieg imprezy:

1. Zbiórka:

Drużyny spotykają się na starcie o godz. 9.30
- biuro zawodów: wydanie numerów startowych, map, opisów trasy, kart zaliczeń.

2. Przebieg rajdu:

Zespoły startują według kolejności zgłoszeń i przydzielonych numerów startowych. Pierwsza drużyna rozpoczyna pierwszą konkurencję o godz. 10.00.
Kolejność pokonywania punktów zaliczeniowych wskazuje mapa rajdu, którą otrzymuje kapitan zespołu.
Na poszczególnych stacjach, drużyny wykonują różne zadania (sprawnościowe, techniczne, quizy wiedzy itd.)
Realizacja zadań oceniana jest na kartach zaliczeniowych przez obsługę poszczególnych punktów.
Drużyna po wykonanym zadaniu kontynuuje przejazd, do momentu dotarcia do mety.

3. Zakończenie imprezy.

Po dotarciu do mety wszystkich uczestników, następuje podsumowanie punktacji i wyłonienie zwycięzców imprezy.
Trzy zwycięskie drużyny otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe, każda drużyna otrzymuje dyplom.

 IX. Postanowienia końcowe:

1. W kwestiach dotyczących przebiegu rajdowiska, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
3. Na terenie imprezy uczestnicy powinni poruszać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności, oraz zgodnie z przepisami Ustawy "Prawo o ruchu drogowym".
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
5. W razie złych warunków atmosferycznych rajd może zostać odwołany.
6. Organizator zapewnia kwalifikowaną pierwszą pomoc przedmedyczną.

Załącznik:

Karta zgłoszenia.