NA TAPECIE
Kompleks Sportowy "Michał"

                        BASEN

 

Akcja „SUPERPŁYWAK 2022”
ULGI DLA POSIADACZY KARTY RODZINNEJ


 

ULGI DLA POSIADACZA KARTY SENIORA 60+


 

KOMPLEKS SPORTOWY "MICHAŁ"

Kompleks Sportowy MichałKompleks Sportowy "MICHAŁ"stanowi integralną część bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”. Obecnie jest największą atrakcją sportowo - rekreacyjną w naszym mieście.

URZĄD MIASTA

Siemianowice Śląskie Strona Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - najświeższe informacje o mieście i mieszkańcach, aktualne wydarzenia, relacje z imprez i wiele innych... zapraszamy!
www.siemianowice.pl

BIP

Biuletyn Informacji PublicznejMOSiR "Pszczelnik"
Przetargi
Ogłoszenia
Konkursy


 

Wizyt:
Dzisiaj: 6 Wszystkich: 457411

II Sztafetowy Bieg Par

INFORMACJE SPORTOWE » II Sztafetowy Bieg Par

2016-03-02 12:36

  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich serdecznie zaprasza do udziału w II Sztafetowym Biegu Par o puchar Prezesa ROSOMAK S.A. Zawody odbędą się dnia 10 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 19.00 w Siemianowicach Śląskich w Parku Pszczelnik.

Impreza polega na rywalizacji 2-osobowych zespołów mieszanych (kobieta i mężczyzna), pojedynczo pokonujących pętlę po bieżni stadionu. Zwycięży drużyna, której uda się w czasie 1 godziny przebiec najdłuższy dystans przy założeniu, że każdy z uczestników musi minimum 10 razy zostać odnotowany przez system pomiaru czasu (10 razy przebiec przez linię mety).

Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 2002 i starsi.

REGULAMIN - DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - ZGODA RODZICÓW - DO POBRANIA 

LISTA STARTOWA 2016 

L.p. Imię Nazwisko Miasto
Opłata
1.  Anna  Mroczka  Katowice TAK
   Marcin   Madera  Katowice  TAK
2.  Anna   Bogusz  Katowice  TAK
   Michał   Smolorz  Katowice  TAK
3.  Beata   Adamczyk Nowak   Bytom  TAK
   Marek   Kojda   Bytom  TAK
4.  Joanna   Jureczko  Bytom  TAK
   Przemysław  Markowski   Bytom  TAK
5.  Kornelia  Śliwa   Bytom   TAK
   Grzegorz   Wesołowski   Bytom   TAK
6.  Zofia  Ciszak  Bytom

TAK

   Grzegorz  Ziętek  Bytom TAK
7.  Kamila  Gadawska    Zabrze   TAK
   Arkadiusz   Gorczycki   Chorzów   TAK
8.  Ewelina  Puchała   Katowice   TAK
   Mateusz  Banaś   Katowice   TAK
9.  Edyta   Łozińska   Ruda Śląska   TAK
   Jacek   Chuchla   Bytom   TAK
10.  Justyna   Urbańska    Bytom    TAK
   Wojciech   Urbański    Bytom    TAK
11.  Magdalena   Badowiec   Tarnowskie Góry  TAK
   Damian   Wiśniewski   Tarnowskie Góry    TAK
12.  Beata   Filipiak   Bytom    TAK
   Hieronim   Filipiak   Bytom    TAK
13.  Magdalena   Ossowska-Zyzak   Siemianowice Śląskie   TAK
   Krystian  Wiśniewski   Siemianowice Śląskie  TAK
14.  Monika   Hauton   Sosnowiec   TAK
   Łukasz   Marcinek   Siemianowice Śląskie   TAK
15.  Aleksandra   Stępień   Bytom     TAK
   Marek   Hołda   Siemianowice Śląskie  TAK
16.  Magda   Małyszek   Siemianowice Śląskie   TAK
   Leszek   Małyszek   Siemianowice Śląskie   TAK
17.  Barbara  Nenko  Ruda Śląska TAK
   Adam  Głuszek  Ruda Śląska TAK
18.  Anna   Ledwoń
 Siemianowice Śląskie  TAK
   Michał  Ledwoń  Siemianowice Śląskie  TAK
19.  Izabela  Doroz  Siemianowice Śląskie  TAK
   Marcin  Doroz  Siemianowice Śląskie  TAK
20.  Anna  Stachurska  Katowice TAK
   Artur  Rosiński  Ruda Śląska TAK
21.  Monika   Mikołajczyk  Siemianowice Śląskie TAK
   Kamil  Królikowski  Siemianowice Śląskie TAK
22.  Monika  Sambak  Brzeszcze TAK
   Tadeusz  Sambak  Brzeszcze TAK
23.  Monika  Niemiec  Siemianowice Śląskie TAK
   Marek  Gralikowski  Siemianowice Śląskie TAK
24.  Izabela  Żelichowska  Kęty TAK
   Artur  Żelichowski  Kęty TAK
25.  Iwona  Papuga  Jawiszowice TAK
   Dariusz  Papuga  Jawiszowice TAK
26.  Katarzyna  Kobosko  Rajsko TAK
   Paweł  Kobosko  Rajsko TAK
27.  Beata  Janiga  Sosnowiec TAK
   Darek  Puchała  Chorzów TAK
28.  Katarzyna  Piechula  Tychy TAK
   Krzysztof  Mucha  Tychy TAK
29.  Magda  Adamik  Tychy TAK
 

 Damian

 Szpak  Tychy TAK
30.  Agata  Długosz  Tychy TAK
   Adam  Satława  Tychy TAK
31.  Dominika  Podemska  Tychy TAK
   Piotr   Treska  Tychy TAK
32.  Joanna  Muszyńska  Tychy TAK
   Artur
 Nowicki
 Tychy TAK
33.  Agnieszka  Gołąbek  Tychy TAK
   Damian  Miszczak  Imielin TAK
34.  Aleksandra  Madeja  Bytom TAK
   Maciej  Dobosz  Bytom TAK

Lista startowa została zamknięta w dniu 12.04.2016 r. 

 

 

REGULAMIN

II SZTAFETOWEGO  BIEGU  PAR

10.06.2016 r. 

1.   CEL IMPREZY:

Promowanie zdrowego stylu życia.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Współpraca przy osiąganiu najlepszego wyniku sportowego.

Promocja miasta Siemianowice Śląskie i MOSiR "Pszczelnik".

 

2.   ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  "Pszczelnik" Siemianowice Śląskie,

 

3.   WSPÓŁORGANIZATOR:

ROSOMAK S.A. Siemianowice Śląskie

Stena Recycling Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie

FABET INDUSTRIAL GROUP Sp. z o. o. Dąbrowa Górnicza 

MILIMEX Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Miejski Klub Sportowy „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie

 

4.   TERMIN BIEGU:

Piątek, 10 czerwca 2016 roku, start godz. 19:00


5.   PROGRAM:

godz. 18:00 - otwarcie biura zawodów,

godz. 18:45 - zakończenie weryfikacji zgłoszonych uczestników,

godz. 19:00 - start biegu

godz. 20:00 - zakończenie biegu,

Ok. 30 min po zakończeniu biegu odbędzie się uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie nagród.

 

6.   MIEJSCE i DYSTANS :

Bieg rozegrany zostanie na bieżni o nawierzchni szutrowej na stadionie MOSiR „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich - ( Park „Pszczelnik”- dojazd autobusami numer „662” i „0” )

Zwycięży para, która w ciągu 60 minut pokona najdłuższy dystans.
Po upływie regulaminowych 60 minut biegu na sygnał dźwiękowy sędziego zawodnicy zobowiązani są do zatrzymania się, po czym sędziowie na podstawie wskazań chipa oraz dodatkowego pomiaru dystansu zdecydują o ostatecznej kolejności par.

 

7.   ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego do dnia 20.05.2016 r. lub do dnia dokonania wpłaty przez trzydziestą zarejestrowaną parę.

Kontakt:

MOSiR Pszczelnik tel. 32 228 08 48, 32 220 43 52 (w godz. 8.00 - 14.00) e-mail: mosirsiem@poczta.onet.pl

Osoby do kontaktu: Wiesław Stręk tel. 32 228-08-48 wew. 23 / 602 282 871 

Organizator ustala, że w zawodach może wystartować maksymalnie 30 par (60 osób). Do startu dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy do dnia 20 maja 2016 roku zgłoszą swój udział w biegu. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

8.   WPISOWE:

50 zł. od pary. 

Kwotę należy wpłacić na konto: Miejski Klub Sportowy „Siemianowiczanka” ING Bank Śląski O/Siemianowice Śląskie 21 1050 1357 1000 0022 2341 5940 z tytułem: Opłata  startowa – II Sztafetowy Bieg Par i podaniem imion oraz nazwisk osób startujących.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 

9.   WARUNKI UCZESTNICTWA:   

1. Uczestnikiem biegu jest para (kobieta i mężczyzna).

2. Uczestnikiem biegu może zostać para, która dokona zgłoszenia zgodnie z pkt. 7 i uiści opłatę startową zgodnie z pkt. 8 niniejszego regulaminu.

3. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni urodzeni w roku 2002 i starsi.

4. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej.

5. W przypadku udziału osób niepełnoletnich uczestnicy zobowiązani są dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu (załącznik nr 1 do regulaminu).

6. W przypadku niedostarczenia zgody rodziców, para nie zostanie dopuszczona do biegu.

7. Podpisanie listy zgłoszeniowej, przyjęcie numeru startowego oraz przystąpienie do biegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

8. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód tożsamości (ze zdjęciem).         

 

10.   ZASADY BIEGU:   

Na starcie stawiają się 2-osobowe zespoły mieszane (kobieta i mężczyzna). Zawodnicy pojedynczo pokonują pętlę po bieżni stadionu.

Wygrywa drużyna, której uda się w czasie 1 godziny przebiec najdłuższy dystans.

Organizator ustala, że każdy z uczestników musi minimum 10 razy zostać odnotowany przez system pomiaru czasu (10 razy przebiec przez linię mety).

Zmiana zawodnika odbywa się poprzez przekazanie pałeczki sztafetowej w wyznaczonej strefie zmian po przeciwległej stronie do miejsca startu.

Zawodnicy nie biorący udziału z biegu bezwzględnie winni pozostać w strefie zmian do zakończenia zawodów (pod groźbą dyskwalifikacji).

 

11. NAGRODY:

Puchary oraz nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w kategorii generalnej.

Medale dla wszystkich, którzy ukończą zawody. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. W biegu mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.
  2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście zgłoszeniowej.
  4. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Podpisanie listy zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
  5. Organizator zapewnia kwalifikowaną pierwszą pomoc.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
  7. Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie  na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.
  8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta zgłoszenia" w związku uczestnictwem w biegu organizowanym przez MOSiR „Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).
  9. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:

a) administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”  w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik 3,

b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją biegu.

c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,

d) dane osobowe mogą być przekazywane do ZUS i Urzędu Skarbowego w przypadku przyznania uczestnikowi nagrody pieniężnej,

e) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania,

f) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w biegu,

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

11. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.